Dôvody

Smiley

Usmievavý a priateľský kolektív

Tree

Celoročná starostlivosť o prírodu formou EKO aktivít

House

Vynovený interiér a exteriér MŠ

Dog

Starostlivosť o zvieratká v triedach

Fruit

Zdravá a vyvážená strava
(školské ovocie a zelenina)

Ball

Rozmanité športové aktivity a krúžky

Mask

Zaujímavé kultúrne podujatia a akcie v mš, ale aj mimo nej

Eco

Separovanie a zber papiera

Doll

Kreatívne a didaktické hračky

Dots

"A čo ťa ešte napadne?"