Turistická výchádzka do blízkeho okolia 28.11.2018

deti sa prešli po čerstvom vzduchu a spolu sa otužovali v okolí materskej školy

Späť