Veselé Zúbky - vzdelávací projekt.

krásny projekt, do ktorého sme sa zapojili aj my ako prípravka, v ktorom šlo hlavne o správne naučenie sa udržiavania hygieny úst a zúbkov u detí. Popis činnosti : - Pozeranie videoklipov a náučných rozprávok z projektu Veselé zúbky – youtube dm Veselé zúbky; - Prednáška na tému ako si čistiť zúbky, s využitím 20-stranovej inštruktážnej sady. Tento materiál je robený tak, aby sa deti v prípade obojstrannej tlače mohli pozerať na obrázok, pričom na druhej strane je napísané, čo by v rámci danej témy mala pani učiteľka deťom povedať. - Vyskúšanie si správneho postupu čistenia zúbkov, opakujeme pravidelne. Škôlkari, ich rodičia a pani učiteľky sa presunú do umyvárky, deti si vezmú kefky, pasty, pani učiteľka vezme prípadne aj presýpacie hodinky, „odštartuje“, hovorí postupne jednotlivé kroky, podľa ktorých si detičky čistia zúbky, pričom spolu s nimi plnia úlohu aj ich rodičia a dopomáhajú svojim deťom. - Práca s pracovnými listami – Vymaľuj si - Vystrihni si - Strava a nápoje

Späť