Rozdávanie medovníkov

po upečení sa naši predškoláci zahrali na malých vinšovníkov a spoločne rozdávali sladké medovníčky po celej MŠ

Späť