Vesmír očami detí - práca do súťaže IV.tr

Deti si vytvorili podľa vlastných predstáv vesmír. Vytvárali ho pastelkami tušom a vyrezávatkom.

Späť