Meranie zraku 8.3.2019

do našej MŠ zavítala milá návšteva, ktorá nám prišla vyšetriť detičky a zistiť v očku ich malé chybičky, alebo aj nie :)

Späť