Školské kolo prednesu a prózy v IV. tr. 11.03.2019

deti si pripravili rôzne básne a rozprávky a odprezentovali nám ich na triednom kole, kde sme vybrali do ďalšieho kola detičky, ktoré postupujú do celomestskej súťaže.

Späť