Veselá Tangramiáda IV.tr.

deti si opäť mali možnosť precvičiť tangram a spoluprácu v skupine. Spoločne proti sebe súťažila modrá a červená skupina. Víťazná skupina bola červená .

Späť