Návšteva polície v III.tr.

aj mladšie detičky navštívila pani policajtka s ktorou sa naučili a doprave a cestnej premávke

Späť