Kreslenie na chodník

pri príležitosti dni mesta Košice sa aj naša mš zapojila do tejto milej akcie

Späť