Kolorit - umiestnenie v súťaži a preberanie ceny

naša šikovná Kajka si bola prevziať ocenenie za výtvarnú súťaž - Ďakujeme za reprezentáciu mš.

Späť