Usmievanka

Pri príležitosti dňa rodiny nás navštívila Usmievanka , ktorá sa s deťmi zahrala , zatancovala ale sa aj čo to naučili o rodine a jej význame...

Späť