Interný projekt - cvičíme so zvieratkami 3-4.tr

týmto projektom spolupracujeme s Českou republikou.... deti počas celého šk.r. plnia úlohy a zadania a zaznačujú si ich do vlastných zošitov.... na záver dostanú odmenu v podobe medaily ....

Späť