Návšteva Eko centra - SOSNA Družstevná p. Hornáde

Deti navštívili Hobbití domček, zoznamovali sa s prírodninami , pozorovali okolitú krajinu a vytvárali rôzne výrobky....

Späť