Deň úcty k starším

naše detičky si v tento deň uctili starších a rozdali im milé darčeky, ktoré sami vyrobili ....

Späť