Zážitkový kurz pre mš - prvá pomoc - 21.11.2019 o 9:00hod III.tr a 9:50 hod. -IV.tr

deti sa oboznamovali s prvou pomocou a čo treba robiť ako prvé a ako pomôcť pri úraze alebo nehode...

Späť