Projekt "Svet nekončí za vrátky, cvičíme so zvířatky" - 3-4.tr

aj tento rok sa naša mš zpojila do super projektu v spolupráci s ČR ,

Späť