"Deň pešej chôdze" 4.10.2018

naše detičky spolu s p. uč spravili niečo pre seba a svoje zdravie

Späť