Aktivita v 1.tr.

naši najmenší si pomaličky osvojujú základy správneho držania tela formou hier a riekaniek pod vedením šikovných p. učiteliek .

Späť