1. tr Lepenie Vlaku

deti spolu s pani učiteľkou spoznávali vlastnosti lepidla a dokresľovali svoj vláčik " Motoráčik"

Späť