Experiment s nezdravým cukrom 4.tr

Predškoláci si vyskúšali pokus, kde experimentovali s topením cukru v teplej a studenej vode. Spoznávali aké má cukor vlastnosti a čo sa s ním deje vplyvom teplej a studenej vody.

Späť