Dorotka a jej priatelia

Materská škola Humenská 51, Košice organizuje v spolupráci so SČK celoročný projekt „Dorotka a jej priatelia“, ktorý sa uskutoční priebežne počas celého šk.roka .Tento projekt je národným projektom Mládeže Slovenského Červeného kríža a zameriava sa na výučbu prvej pomoci a prehĺbenie humanitného cítenia detí v MŠ.

Späť