Aktualizácia 8.4.2021, prevádzka od 12.4.2021

VÁŽENÍ RODIČIA, 

na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:
      1. a) materských školách,

MŠ funguje od 6:30-16:30 hod. 

Naďalej platí, že na základe platnej VYHLÁŠKY  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, budeme prijímať do MŠ len deti,  ktorých sa zákonní zástupcovia:

  • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.
  • s čestným vyhlásením ktoré vypíšu u tr. učiteľky.

alebo sa

  • preukážu dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní ochorenia COVID-19 / prípadne dokladom o očkovaní

Tieto nariadenia platia do odvolania.... Prosím sledujte naďalej náš web.

Ďakujeme za pochopenie

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 2021

 

Späť