Aktualizácie!!! 8.2.2021

VÁŽENÍ RODIČIA, 

Na základe rozhodnutia Krízového štábu Okresného úradu v Košiciach oznamujeme,  že plánovaný nástup všetkých detí do materskej školy  od 8. februára 2021, sa neuskutoční.

Materská škola ostáva aj naďalej v režime, v ktorom sme fungovali doteraz, čiže  pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, resp. pre deti rodičov , ktorým obom rodičom povaha zamestnania neumožňuje vykonávať homeoffice - prácu z domu.

Naďalej platí, že na základe platnej VYHLÁŠKY  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, budeme prijímať do MŠ len deti,  ktorých sa zákonní zástupcovia:

  • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.

alebo sa

  • preukážu dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní ochorenia COVID-19

Tieto nariadenia platia do odvolania.... Ďakujeme za pochopenie

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Príkaz primátora mesta Košice č. 8/2021

Späť