Do školy na bicykli 2021 Hlasujte za nás

Prosíme všetkých rodičov a priateľov, aby otvorili link nižšie a zahlasovali za nás innocent

https://www.doskolynabicykli.sk/kosice-materska-skola-humenska-51-kosice/

 

Vážení rodičia,

dovoľte nám dať do povedomia kampaň zameranej na podporu zdravého, bezpečného a udržateľného dochádzania detí či pedagógov do škôl - Do školy na bicykli 2021. Už siedmy ročník kampane sa uskutoční v dňoch 27. septembra až 8. októbra 2021. Súčasťou kampane je aj súťaž o hodnotné ceny pre školy, žiakov či pedagógov v celkovo troch súťažných kategóriách - najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom.

V súťaži môžeme vyhrať stojany na bicykle pre našu školu, konzultáciu dopravného riešenia v okolí našej školy či vecné ceny pre deti aj pedagógov. 

Hoci kampaň v názve hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob prirodzeného pohybu pri dochádzaní do školy. Okolie našich škôl je čoraz vo väčšej miere obliehané automobilmi. Deti pri vstupe do školy dýchajú znečistený vzduch a čelia stresovým a často nebezpečným situáciám. Školské dvory sa nám pomaly menia na parkoviská. Takto by predsa nemali vyzerať školy 21. storočia!

Kampaň pre podporu prirodzenej a zdravej školskej mobility nie je len súťažou. Ponúka riešenia, príklady dobrej praxe zo škôl na Slovensku a príbehy, ktoré rozbicyklovali školy. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, organizátorom je Cyklokoalícia. Partnerom kampane je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyrazte preto do školy na bicykli, kolobežkou alebo pešo a zapojte nás do kampane Do školy na bicykli 2021 v termíne od 27. septembra do 8. októbra 2021. Vytvárajme spolu prostredie, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná.

Je to jednoduché.
Čím viac detí príde počas dvoch týždňov do školy na bicykli alebo kolobežke, tým väčšiu šancu na výhru máme. Prosíme hlásiť akou formou ste prišli do našej MŠ učiteľke ktorá si to na triede zapíše. 

Naša MŠ bude organizovať aj akciu s názvom "Kolobežka rýchlo bežká" , kde si deti v daný termín prinesú do mš kolobežky a ochranné pomôcky. Preto sledujte web kedy bude daná akcia. 

V týždni po skončení kampane ( 15.10.2021)  bude náš príspevok

( zdokumentovaná akcia) uverejnená na facebook stránke Do školy na bicykli, (https://www.facebook.com/doskolynabicykli) ,kde bude prebiehať hlasovanie, kde Vás prosíme aby ste sa zapojili. 

Späť