Krúžky v MŠ

Od budúceho pondelka a v októbri v našej MŠ začínajú krúžky a to nasledovne : 

( Október) Pondelok : Anglický jazyk - III.tr - od 15:00 hod. - 15:45 hod. 

                                                             IV.tr - od 15:50 hod. - 16:35

Utorok : Tanečná - 15:55 hod. - 16:40 hod. ( začne až po súhlase MMK)

                    

Štvrtok: Pohybový krúžok  - 15:30 hod. - 16:30 hod. 

Späť