Krúžky v MŠ

Od  októbra v našej MŠ začínajú krúžky a to nasledovne : 

                 Pondelok : Anglický jazyk -  III.tr - od 14:50 hod. - 15:35 hod. 

                                                                IV.tr - od 15:35 hod. - 16:20

 

                  Utorok : Tanečná - III.tr - od 14:50 hod. - 15:35 hod. 

                                                  IV.tr - od 15:35 hod. - 16:20

 

                    

 

( Vyhradené právo na zmenu času krúžkov)

Späť