Spádovosť ulíc pre našu MŠ pri zápise detí (5-6r roč.)na 2022/2023

Materská škola Humenská 51, Košice

Spádovú oblasť Materskej školy Humenská 51, Košice tvoria ulice: ( pre prijatie 5-6roč detí) 

Humenská , Moldavská cesta,  Sluková,  Čergovská,  Bardejovská,  Jedlíkova,  Pytliacka,  Pieninská,  Michalovská,  Mikovíniho,  Beskydská , Sv. Vavrinca,  Petzvalova , Hellova,  Poloninská,  Trieda SNP,  Stodolová , Macáková,

Späť