Súťaž - zber jedlých olejov a tukov

Milí rodičia, naša škola patrí medzi tie, ktoré podporujú environmentálne projekty pri výchove a vzdelávaní. Preto sme sa zapojili do súžaže o zber jedlých olejov a tukov. Pred vchodom do budovy našej MŠ sa nachádza oranžová plastová nádoba, do ktorej môžete hádzať naplnené plastové fľaše jedlých olejov a tukov. Každá škola, ktorá naplní minimálne polovicu oranžovej nádoby plastovými fľašami s použitým olejom, dostaane 100 kusov tematického enviro pexesa.

Späť