Testovanie na ZŠ Trebišovská 10 pre rodičov z MŠ Humenská 51

Testovanie na COVID-19 pred nástupom do školy od 1.3.2021

 Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ materských škôl od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie v materských školách . 

Nástup detí do MŠ bude podmienený negatívnym testom na covid-19 jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa.

Testovanie v týchto dňoch je výhradne určené pre :

zákonných zástupcov detí (len jedného z rodičov) a zamestnancov

ZŠ Trebišovská 10, MŠ Trebišovská 11 a MŠ Humenská 51. Otestovať sa môžete aj na inom mobilnom odberovom mieste (nie však iná ZŠ; každá ZŠ si testuje svojich rodičov a zamestnancov).

Časy testovania:
26.2.2021 – 16.00 – 20.00 hod.
27.2.2021 – 9.00 – 17.00 hod.

 

 

 

 

 Späť