Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy počas pandémie ochorenia COVID-19

Prosím o prečítanie si aktuálnych informácií na nižšie uvedenom linku - predškoláci : 

 

https://www.minedu.sk/data/att/21023.pdf?fbclid=IwAR09R9C0wyGNGue9dTufNOpfPrzhS_FXdkKNIn4NSFmumRoBVL4odLYrorQ

Späť