Usmernenie na vstup osôb do budovy - aktualizované

Dobrý deň,

 

Vstup do MŠ je podľa nových nariadení umožnený v režime OTP. Prosíme o rešpektovanie týchto nariadení.

Viď. tlačivo nižšie 

Usmernenie na vstup do MŠ - aktuálne 

Späť