Usmernenie na vstup osôb do budovy

Dobrý deň,

 

Vstup do MŠ je podľa nových nariadení umožnený v režime OTP. Prosíme o rešpektovanie týchto nariadení. 


Späť