Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu vstupu

V zmysle §1 vyhlášky ÚVZ SR č. 14
podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu).

Z uvedeného vyplýva, že osoba, ktorá vstupuje do vnútorných alebo vonkajších priestorov materskej školy sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021 alebo sa musí preukázať výnimkou podľa §1 ods. 2 citovanej vyhlášky.

 

Vyhláška č. 14 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia v období 27.1.2021 - 2.2.2021     Vyhláška č. 14 k režimu vstupu osôb do vonkajších a vnútorných priestorov zariadení vrátane škôl. Prosíme o preštudovanie si kliknutím na ňu. Ďakujeme 

Späť