Vyjadrenie OZ ku poplatkom 10€ - aktualizacia

 

OZ Deti z humenskej sa po prerokovaní rozhodlo, že za mesiac február a ostatné mesiace sa príspevok 10 €/8€ bude uhrádzať v nezmenenom režime ( každé dieťa). V prípade otázok kontaktujte predsedníčku OZ. Peniaze sú využívané na zveľaďovanie MŠ, zakúpenie potrieb pre deti a zakúpenie rôznych hračiek. 

Ak sa rodičia rozhodnú darovať 2%, tak zatiaľ je možné si prevziať tlačivo od tr. uč. 

 
Ďakujeme
 

Späť