Výnimka z karantény

Prosíme všetkých rodičov detí , ktoré prekonali covid aby pri nástupe predložili aj nasledujúce tlačivo : Ďakujeme 

 

Tlačivo o výnimke z karantény - aktuálne

Späť