Zápis detí od 02.05.2023 – 04.05.2023

Zápis prebieha od 02.05.2023 – 04.05.2023

         v čase od  02.05.2023          08.00 – 13.00 hod.

                  03.05.2023          10.00 -  16.30 hod.

                  04.05.2023          08.00 -  11.30 hod.

Info: www.mshumenska.sk

         T.č. 0907 900 111

 

Podmienky prijímania detí na predpirmárne vzdelávanie do MŠ Humenská 51 v školskom roku 2023/2024

 

                                                                                           

        

 

 

 

 

 

                                                                                         

Späť