Zmena - prosíme preštudovať!!! platné od 19.4.2021

Prosíme Vás o preštudovanie nových nariadení v platnosti od 19.4.2021! Viď nižšie.... 

 

 

Vyhláška 187 - VESTNÍK VLÁDY

 

Späť