Návšteva polície v III.tr. a IV.tr

spoločne s políciou si deti osvojovali základné pravidlá cestnej premávky ale aj bezpečnosti na cestách ......

Späť