Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Materskej školy Humenská 51 (ďalej len "MŠ Humenská 51"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. MŠ Humenská 51 zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

MŠ Humenská 51 si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom MŠ Humenská 51 alebo tretích strán zmluvne viazaných s MŠ Humenská 51. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom MŠ Humenská 51.

 

Všetky osobné údaje získava MŠ Humenská 51 od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.