Rada školy

Pri deťoch človek potrebuje pohár plný múdrosti, súdok obozretnosti a more trpezlivosti.

František Saleský
 
Vážení návštevníci,

vítame Vás na našej internetovej stránke, veríme, že bude pre Vás príjemným sprievodcom a poskytne Vám dostatočný a prehľadný systém informácií o materskej škole, aktivitách, plánoch, podujatiach, výchovno-vzdelávacom procese v našom zariadení, ktoré je situované v obľúbenej mestskej časti Košice-Západ, časť Terasa Luník VII.

Pre dieťa je pobyt v materskej škole prirodzeným obohatením jeho fyzického a duševného života. Čas strávený v materskej škole je naplnený zmysluplnými aktivitami a činnosťami. Vaše deti čaká príjemné a podnetné prostredie, svet hier, hudby a pohybu, živej a neživej prírody, kultúry, vedy a techniky. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí.

 

RADA ŠKOLY PRI MŠ HUMENSKÁ 51 V KOŠICIACH

Predseda: Sandra Husárová
Členovia:

Mgr. Magdaléna Palkova
Viera Bajerová
Mgr. Peter Liba

Ing. Lýdia Barabasova 

Bc.Miroslava Dudášová
Kvetoslava Rusnáková