Stravovanie

Aktuálny jedálny lístok nájdete na tejto webovej stránke:

http://www.eskoly.sk/humenska51/jedalen

 

Stravná jednotka

2,30 EUR/deň

 

Kontakt na vedúcu ŠJ:  Anna Pavlíková

telefón:  055 / 6424 504

mobil:  0907 900 160

Poplatok za stravu prosíme uhrádzať do 5. dňa v mesiaci.

 

Údaje pre platbu:

Číslo účtu:  SK 1856000000000442481075

Variabilný symbol: každé dieťa má VS priradený a uvedený každý mesiac na nástenke v ústrižkovej forme aj s danou sumou.