Novinky

Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2024/2025

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Humenská 51 v školskom roku 2024/2025.

Čítame pre radosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka 2023 výzvu na podávanie žiadostí o príspevok na projekt Čítame pre radosť.  Hlavným cieľom projektu je doplnenie školských knižníc. Začiatok projektu 29.9.2023 a uzávierka bola 11.10.2023.

 

Prosíme Vás, sledujte našu aktuálnu webovú stránku

Edu page v procese realizácie, naďalej sledujte stránku www.mshumenska.sk

Zelený certifikát

Naša materská škola získala Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a/alebo prenosných batérií a akumulátorov v roku 2023, prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a. s., čím bola splnená povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.

 

POZOR - Zmena platieb

Od 01.01.2024 sa mení výška príspevku za MŠ aj výška príspevku v školskej jedálni.

Prázdniny 2023/2024

Stručný prehľad prázdnin v školskom roku 2023/2024 s popisom náhradnej materskej školy.

Darovanie 2%

 

 Bohužiaľ nie je možné.