Novinky

MŠ znova otvorená

Od 20.02. (utorok) sú brány našej MŠ znova otvorené. 

POZOR - Zmena platieb

Od 01.01.2024 sa mení výška príspevku za MŠ aj výška príspevku v školskej jedálni.

Prázdniny 2023/2024

Stručný prehľad prázdnin v školskom roku 2023/2024 s popisom náhradnej materskej školy.

Informácie pre deti I. triedy

 Informácie z rodičovského združenia určené pre rodičov detí I. triedy.

 

Darovanie 2%

Obdarujete sa darovaním. kiss

 

Zber jedlých olejov a tukov

Milí rodičia, naša škola patrí medzi tie, ktoré podporujú environmentálne projekty pri výchove a vzdelávaní.