Novinky

Otvorenie školského roka 2023/2024

Brány našej MŠ sa otvárajú v pondelok 04.09.2023

Informácie pre deti I. triedy

 Informácie z rodičovského združenia určené pre rodičov detí I. triedy.

 

Darovanie 2%

Obdarujete sa darovaním. kiss

 

Zber jedlých olejov a tukov

Milí rodičia, naša škola patrí medzi tie, ktoré podporujú environmentálne projekty pri výchove a vzdelávaní.