Novinky

Zápis detí od 3.5.2021-5.5.2021

 Miesto a termín zápisu: Materská škola Humenská 51 

Dôležitá informácia školné - Platby platné od 1.4.2021

 Pozor aktualizácia ! Platbu uhrádza len rodič dieťaťa, ktoré navštevuje  MŠ - 20€

"Hravá škôlka na diaľku počas Covidu"

Námety a aktivity na kreatívne využitie voľného času počas pandémie....