Novinky

Dôležitá informácia školné - Platby platné od 1.4.2021

 Pozor aktualizácia ! Platbu uhrádza len rodič dieťaťa, ktoré navštevuje  MŠ - 20€

"Hravá škôlka na diaľku počas Covidu"

Námety a aktivity na kreatívne využitie voľného času počas pandémie....

 

 

Platby cez prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že v mesiacoch júl a august sa platby uhrádzajú nasledovne : 

  • ak dieťa nebude navštevovať MŠ celé dva mesiace 20€/ školné - NEUHRÁDZA
  • ak dieťa príde v mesiacoch júl a august do MŠ hoc len jeden deň 20€/školné - UHRÁDZA