Novinky

Platby cez prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že v mesiacoch júl a august sa platby uhrádzajú nasledovne : 

  • ak dieťa nebude navštevovať MŠ, 20€/ školné - NEUHRÁDZA
  • ak dieťa príde v mesiacoch júl a august do MŠ hoc len jeden deň 20€/školné - UHRÁDZA

Občianske združenie - Deti z humenskej sa rozhodlo, že poplatok vo výške 10€ (8&