Čítame pre radosť

Cieľom výzvy bolo zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach 1. a 2. roč. ZŠ. Výzva bola určené pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola alebo základná škola, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Naša MŠ sa do výzvy zapojila a boli sme úspešní. Deti v triede Sovičiek (deti s plnením povinného predškolského vzdelávania) sa tak už tešia novým knihám! 

Späť