Dôležité informácie školský rok 2024/2025

Milí rodičia,

po letných prázdninách Vaše detičky srdečne privítame v našej materskej škole 02.09.2024 a do nového školského roku 2024/2025 Vám želáme veľa pekných chvíľ.

V mesiaci júl je naša materská škola v prevádzke (pre prihlásené deti), v mesiaci august prihlásené deti z našej materskej školy navštevujú MŠ Nešporovu.

................................................................................................................................................................................................

Veci a všetko potrebné si môžete priniesť do našej škôlky od 26.08.2024 do 28.08.20214 v čase od 8:00 - 12:00 hod. 

 

Zoznam potrebných vecí tu:

Informácie školský rok 2024/ 2025

 

  • Prevádzka materskej školy je od 06:00 hod. do 17:00 hod.
  • Zberná trieda je od 6:00 do 7:00 v triede č.1. (Rodičom malých, novoprijatých detičiek veľmi odporúčame, aby svoje deti nosili až po 7:00 k svojej pani učiteľke.)
  • Zoznam tried bude nalepený pri vchodových dverách.

 

Všetky nastupujúce deti prosíme, aby prišli s potrebnými tlačivami, ktoré nájdete v sekcii na stiahnutie. 

 

Zároveň Vám vážení rodičia a milé deti prajeme krásne prežitie letných prázdnin a ďakujeme za spoluprácu v šk. roku 2023/2024.

 

Späť