Zelený certifikát

Naša materská škola získala Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a/alebo prenosných batérií a akumulátorov v roku 2023, prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a. s., čím bola splnená povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.

 Zelený certifikát

Späť