Vypúšťanie motýľov

Deti počas pár týždňov sledovali vývoj motýľa od larvy .... na záver ich spoločne na šk. dvore vypustili do voľnej prírody.

Späť