Pesničkál 12.6.2018 divadlo Rožňava

Deti si spoločne dnes zaspievali a zatancovali na známe pesničky. Samozrejme sa zapojili aj pani učiteľky a spolu strávili veselé dopoludnie.

Späť