Plachého tuke míľa - 4.tr

Naši šikovní predškoláci si spolu zmerali sily v behu proti iným škôlkárom. 2. miesto získal M. Daňo a tak úspešne reprezentoval našu školu, a čestné uznanie získal aj M. Drozda za čo im veľmi pekne ďakujeme. Deti sa touto účasťou oboznámili s pravidlami v súťažnom behu , zistili na akom povrchu sa pohybujú a čo všetko si musí správny bežec precvičiť a pripraviť.

Späť