Beh pre zdravé srdiečka

Táto aktivita sa uskutočňuje v našej MŠ každý rok. Beh sa uskutočňuje po triedach, najmenšie detičky z 1. triedy (zajačiky) sledujú a pozbudzujú svojich starších kamarátov. smile 

 

Prosíme rodičov aby v deň konania akcie dali deťom pohodlné oblečenie a obuv (tepláky/ legíny; tenisky), nie rifle, sandále, gumáky.

 

Pomôcky:

- štartovacia čiara, stopky, srdiečka

 

Cieľ:

Prostredníctvom tejto aktivity chceme u detí pestovať radosť z pohybu, motivovať deti ku športovým aktivitám. Cielene rozvíjať pohybové zručnosti detí a tým byť nápomocný v boji proti obezite.

 

O aktivite:

S deťmi sa pani učiteľky už od pondelka 18.09. rozprávajú o zdravom spôsobe života. Vysvetľujú deťom prečo je pohyb dôležitý pre naše zdravie, diskutujú o zdravej strave. Denne cvičia a hrajú rôzne pohybové hry. 29.09.2023 si pripomíname Svetový deň srdca. Súčasťou prípravy na aktivitu je aj výroba srdiečok (staršie detičky vyrábajú podľa pokynov učiteľky respektíve podľa návodu a mladšie detičky s pomocou pani učiteliek). 

 

Priebeh aktivity:

S deťmi sa zhromaždíme pred budovou našej materskej školy. Rozdelíme sa podľa tried na 4  skupiny. Najprv sa spoločne trochu rozcvičíme. Následne po skupinách (triedach) sa deti nastúpia na štartovaciu čiaru (chlapci a dievčatá zvlašť). Úlohou detí je odbehnúť v čo najkratšom čase stanovený úsek. Potom sa prestriedajú aj ostatné skupiny. Aktivity sa priamo nezúčastnia najmladšie detičky z triedy č. 1 - Zajačikov, naši najmenší budú pozorovať a povzbudzovať svojich starších kamarátov. V závere pani učiteľky vyhodnotia súťaž a v každej z kategórií vyhlásia víťaza, pochvalou odmenia všetky deti. Na záver si spoločne zagratulujeme a pripomenieme si, že nie je dôležité vyhrať ale zúčasniť sa! Všetky deti sa na záver spoločne odmenia potleskom.

 

Späť