Divadielko Slniečko

Dňa 27.09.2023  (V STREDU) nás v našej materskej škole navštívi DIVADIELKO SLNIEČKO s predstavenim - Prečo Ferka rozboleli zúbky.

 

Cieľ:

Cieľom aktivity je rozvíjať u detí umelecké cítenie a empatiu.

O aktivite:

Prostredníctvom divadelných predstavení sa snažíme deti vzdelávať v oblasti Jazyk a komunikácia. Tvarujeme ich schopnosť oceniť umenie.

 

Priebeh aktivity:

Divadelné predstavenie príde k nám do materskej školy. Tým pádom sa ho zúčastňujú všetky deti našej MŠ (aj tie najmenšie detičky, pre ktoré by cesta do divadla bola namáhavá). Pred začiatkom aktivity pani učiteľky upozornia deti na to, ako sa máme počas divadelného predstavenia správať, čo je vhodné a nevhodné správanie sa. Deťom pripravíme stoličky a lavičky, usadia sa a tíško čakáme na predstavenie.

 

Späť